Donki Potato Chip Banner.jpg
南北行 清補涼 158G

南北行 清補涼 158G

內容:
雪耳、圓肉、蓮子、淮山、南杏〔木本堅果〕、玉竹、百合、茨實。

功用 :
雪耳 – 養陰潤肺。
圓肉 – 益心脾,補氣血,安神。
蓮子 – 清濕熱,清心寧神,開胃進食。
淮山 – 健脾補肺,固腎益精。
南杏 – 補肺,潤肺燥。
玉竹 – 養陰潤燥,止渴生津。
百合 – 養陰,潤肺安神。
茨實 – 益腎固精,補脾。

用法:
將材料浸洗約30分鐘,加生薑2片、適量豬肉或雞,用清水12碗,文火煲2小時,之後加鹽調味即可。份量供4-5人用。

儲存:
*密封置於陰涼乾燥處或冷藏處理。

*產品含木本堅果,如對這些食物過敏請避免進食。

    $11.95Price